Pelastussuunnitelmat

Asuinrakennukset, joissa on vähintään kolme huoneistoa, ovat velvollisia pelastuslain ja valtioneuvoston asetuksen mukaan laatimaan kirjallisen pelastussuunnitelman. Se on suunnitelma talon turvallisuusjärjestelyistä ja tarkoitettu toimintaohjeeksi talossa mahdollisia onnettomuus- ja uhkatilanteita varten pelastuslaki 29.4.2011/379, valtioneuvoston asetus pelastustoimesta 5.5.2011/407).

Vastuu pelastussuunnitelman laadinnasta, ylläpidosta ja viestinnästä on taloyhtiöissä sen hallituksella.

Kerrostalon paloturvallisuusopas

Comments are closed.