Miksi en saisi asentaa omaa trampoliinia taloyhtiön piha-alueelle?

Mikäli taloyhtiö antaa luvan trampoliinin käytölle taloyhtiön yleisellä alueella, ottaa taloyhtiö käytännössä vastuun huolehtia trampoliinin asianmukaisesta kunnosta. Mahdollisessa vahinkotilanteessa taloyhtiö voi joutua korvausvastuuseen. Olennaista on, onko taloyhtiö tietoinen trampoliinista ja sen vapaasta käytöstä yleisellä alueella. Sillä, onko trampoliini taloyhtiön vai osakkaan oma, ei ole merkitystä.

Taloyhtiö vastaa mm. siitä, että trampoliini on asennettu ohjeisen mukaan, pidetty kunnossa ja ehjä. Jokainen trampoliinin käyttäjä toki vastaa lähtökohtaisesti itse ns. ”puhtaasta” vahingosta, johon ei voida osoittaa kenenkään tuottamusta.

Taloyhtiö ei voi vapautua vastuusta ohjeistamalla trampoliinin käyttäjiä käyttämään trampoliinia omalla vastuullaan. Mikäli vahinko tapahtuu, on taloyhtiöllä niin sanottu käännetty todistustaakka eli näyttövelvollisuus siitä, että trampoliini oli tapahtumahetkellä turvallinen ja kunnossa. Vahinkotapahtuman yksilölliset olosuhteet vaikuttavat aina vastuun syntymiseen.

Esimerkiksi rivitalossa osakas voi itse hankkia trampoliinin hallinnassaan olevalle pihalle. Silloin, kun kyseinen piha-alue on yhtiöjärjestyksen mukaan osakkaan hallinnassa, vastaa osakas trampoliinin käytöstä ja kunnossapidosta.

Comments are closed.