Onko hallituksen etäkokous laillinen?

Asunto-osakeyhtiölaki säätää hallituksen kokoontumisesta hyvin suppeasti. Kukin hallitus saa siten päättää omat työskentelytapansa, huomioiden kuitenkin, että mahdollisen etäpäätöksenteon muoto on sellainen, että se on kaikille hallituksen jäsenille mahdollinen. Asunto-osakeyhtiölain 7. luvun 3 § toteaa “Päätöstä ei saa tehdä, ellei kaikille hallituksen jäsenille ole mahdollisuuksien mukaan varattu tilaisuutta osallistua asian käsittelyyn”. Siinä missä yhtiökokouksella tulee olla fyysinen paikka, voi hallituksen kokous olla täysin “sähköinen”, siis ilman varsinaista kokouspaikkaa. Käytäntö ei sinällään ole uusi, hallituksen sähköpostikokouksia on pidetty jo vuosikausia.

Hallituksen puheenjohtajan vastuulla on varmistaa, että hallitus kokoontuu tarvittaessa.

Comments are closed.