Onko sähköinen allekirjoitus pätevä ja lainvoimainen?

Kyllä. Sähköisen allekirjoituksen perustana on eIDAS-direktiivi sekä kansallinen lainsäädäntö, jotka yhdessä antavat sähköiselle allekirjoitukselle juridisesti sitovan aseman. Sähköinen allekirjoitus on turvallisempi ja luotettavampi kuin paperinen allekirjoitus, sillä sähköisesti allekirjoitetun dokumentin eheys ja alkuperäisyys on jälkikäteen kiistattomasti todennettavissa. Toisin sanoen, sähköisesti allekirjoitetusta dokumentista on yhdellä silmäyksellä nähtävissä kuka allekirjoitti, missä allekirjoitti ja milloin allekirjoitti, eikä allekirjoitettua asiakirjaa voida muuttaa jälkikäteen osapuolten huomaamatta. Sähköinen allekirjoitus on todettu oikeudellisesti päteväksi jo parikymmentä vuotta, eikä sen käytössä ole ilmennyt ongelmia.

Comments are closed.