Kiinteistövakuutuksissa merkittäviä korotuksia vuodelle 2021

Vakuutusyhtiöt ovat ilmoittaneet kohdekohtaisia tietoja vuoden 2021 hinnankorotuksista. Tavanomaista korkeampia korotuksia perustellaan vahinkomenon kasvulla. Yhtiökohtaiset korotukset, käsittäen indeksikorotuksen, ovat 5 prosentista jopa 40 prosenttiin! Tämän lisäksi merkittävä osa kohteista joutuu tariffikorotuksen alle, jolloin korotus "perusmaksuun" on 11 prosenttia, tai jopa 30 prosenttia. Myös taloyhtiön vahinkohistorian pohjalta voi tulla korotuksia, joista suurimmat ovat jopa 100 prosentin suuruisia. Eikä tässäkään vielä kaikki, vakuutusyhtiöt ovat myös tänä vuonna siivonneet asiakaskuntaansa, toisin sanoen paljon vahinkohistoriaa omaavan taloyhtiön osalta kiinteistövakuutus voidaan jopa irtisanoa kokonaan!

Samankaltainen tilanne oli myös vuosi takaperin, jolloin korotukset olivat 2 - 15 prosenttia, yksittäistapauksissa 30 prosenttia. Kiinteistövakuuttajina toimivien vakuutusyhtiöiden osalta on myös muutoksia viime vuosina tapahtunut, mm. Protector on lopettanut kiinteistövakuutusten tarjoamisen yksittäisille vakuutusyhtiöille ja Folksam on fuusioitunut Fennian kanssa. Lisäkilpailu kiinteistövakuuttamiseen ei olisi pahitteeksi.

Tariffimaksujen, eli "perusmaksun" korotukset kohdistuvat pitkälti yhden vakuutusyhtiön kohteisiin, joissa on aikaisemmin ollut havaittavissa selkeää hinnoittelueroa suhteessa kilpailijoihin. Toisin sanoen merkittävä määrä kohteita on siirtynyt tämän vakuutusyhtiön asiakkaaksi nimenomaisesti merkittävästi halvemman vakuutushinnan myötä. Vakuutusyhtiö ei luonnollisesti kerro tarkemmin onko kyseessä ollut tietoinen hinnoittelu- ja toimintamenettely, vai laskentavirhe.

Kiinteistövakuutusyhtiöt tarkastelevat taloyhtiön vahinkohistoriaa viiden vuoden ajalta. Näin ollen etenkin putkistoltaan vanhemman, puurakenteisen taloyhtiön täytyy miettiä tarkasti onko perusteltua tehdä vahinkoilmoitusta vaikka vahingon kustannukset hieman omavastuun ylittävätkin. Vähintäänkin omavastuun nostoa tulisi harkita, säästäen samalla vuosittaisessa vakuutusmaksussa.

Vielä toistaiseksi olemme kaikkiin kohteisiimme löytäneet kiinteistövakuutusyhtiön yhteistyössä vakuutusmeklarin kanssa, kaikissa kohteissa on jopa täysarvovakuutus. Mutta on täysin mahdollista että heikosti hoidettu taloyhtiö voi ajautua tilanteeseen, jossa sille ei enää myönnetä kiinteistövakuutusta, ainakaan täysarvovakuutusta. Täysarvovakuutuksen, tai vähintäänkin palovakuutuksen puuttuminen taaseen käytännössä estää lainarahoituksen saamisen pankista. Kiinteistöstä tulee siis pitää ennakoivasti huolta, putkiremontti mieluummin pari vuotta etukäteen, kuin vasta niiden viiden vuotovahingon jälkeen, joiden myötä vakuutusyhtiö jo haluaisi kiinteistövakuutuksen irtisanoa!

Comments are closed.