Miksi käytämme vakuutusmeklaria kiinteistövakuutusten hoidossa?

Tammer-Isännöinti on käyttänyt jo pitkään vakuutusmeklaria kiinteistövakuutusten hoidossa.  Vakuutusmeklari on vakuutusammattilainen, mutta poikkeaa vakuutusyhtiöiden edustajista puolueettomuuden takia. Isännöintitoimiston kannattaa käyttää vakuutusmeklaria useista syistä: Asiantuntemus: Vakuutusmeklarit ovat asiantuntijoita vakuutusasioissa. Heillä on syvällistä tietoa vakuutusmarkkinoista, eri vakuutustyypeistä ja vakuutusyhtiöiden tarjoamista ehdoista. Vakuutusmeklari seuraa vakuutusmarkkinoita ja niillä tapahtuvia muutoksia päivittäin. Tämä asiantuntemus auttaa…

Lue lisää

Rakennuskustannusten nousu nostaa merkittävästi myös kiinteistövakuutusmaksuja

Rakennuskustannusten merkittävä nousu on aiheuttanut myös kiinteistövakuutuksiin suuria korotuksia vuodelle 2022. Myös vuosille 2020 sekä 2021 kiinteistövakuutusyhtiöt tekivät huomattavia vakuutusmaksujen korotuksia. Marraskuun 2021 rakennuskustannusindeksin muutos vuoden takaiseen oli peräti 9,6 prosenttia, tarkoittaen käytännössä myös vahinkokorjausten korkeampaa hintaa. Kiinteistövakuutuksen maksusta merkittävin osa muodostuu paloriskistä. Kohonneiden rakennuskustannusten myötä kiinteistövakuutusyhtiö joutuu laskemaan korkeamman…

Lue lisää

Taloyhtiöiden osakekirjat digitaalisiksi

Sähköinen huoneistotietojärjestelmä kokoaa 1,5 miljoonan osakehuoneiston tiedot yhteen järjestelmään, poistaen paperiset osakekirjat ja mahdollistaen sähköiset asuntokaupat. Järjestelmä on ollut käytössä jo pari vuotta, mutta vasta tämän vuoden aikana merkittävä määrä taloyhtiöitä on siirtymässä järjestelmän piiriin. Tekniset rajapinnat isännöintijärjestelmille ovat auki ja lähikuukausien aikana ohjelmistotoimittajat saavat tarvittavat muutokset ohjelmistoihin tehtyä. Toistaiseksi…

Lue lisää

Lumitöiden onnistuminen on joukkupeliä

Lumityökauden lähestyessä ulkoalueiden hoidon merkitystä asukasturvallisuudelle ja -viihtyvyydelle ei voi korostaa liikaa. Ilmaston muuttuessa entistä enemmän kohti keskieurooppalaista talvea, korostuu etenkin liukkauden torjunnan merkitys talvikunnossapidossa. Yhä suuremmassa määrin taloyhtiöt ovat siirtyneet ulkoistettuun lumitöiden hoitamiseen myös pienemmissä rivitaloyhtiöissä. Lunta tuntuu tulevan enää harvemmin, mutta sitäkin suuremmissa kertaerissä. Huoltoyhtiön hoitaessa lumityöt yleinen…

Lue lisää

Kiinteistövakuutuksissa merkittäviä korotuksia vuodelle 2021

Vakuutusyhtiöt ovat ilmoittaneet kohdekohtaisia tietoja vuoden 2021 hinnankorotuksista. Tavanomaista korkeampia korotuksia perustellaan vahinkomenon kasvulla. Yhtiökohtaiset korotukset, käsittäen indeksikorotuksen, ovat 5 prosentista jopa 40 prosenttiin! Tämän lisäksi merkittävä osa kohteista joutuu tariffikorotuksen alle, jolloin korotus ”perusmaksuun” on 11 prosenttia, tai jopa 30 prosenttia. Myös taloyhtiön vahinkohistorian pohjalta voi tulla korotuksia, joista…

Lue lisää

Vieraskynä: Sähköauton lataus taloyhtiön parkkipaikalla

Suhtautuminen sähköautoihin vaihtelee. Joissain taloyhtiöissä latausmahdollisuuden järjestäminen on ollut arkipäivää jo pitkään, ja sähköautojen yleistymiseen entisestään on varauduttu jo ennakoivasti. Asukkaalle mahdollisuus ladata sähkö- ja hybridiautoja on tärkeää, ja tulevaisuudessa sen puuttuminen laskee taloyhtiön asuntojen arvoa. Monessa taloyhtiössä on edelleen kategorisesti kielletty sähköautojen lataaminen. Kielto perustuu yleensä harhaluuloihin, kun sähköautojen…

Lue lisää

Koronaepidemian vaikutukset toimintaamme

Koronaepidemia ja etenkin sen tuomat kokoontumisrajoitukset ovat laittaneet isännöintialan käytännöt murrokseen. Etäkokoustamisesta ja -osallistumisesta on jo vuosia puhuttu, mutta vasta nyt, pakon edessä ovat nämä realisoituneet osaksi taloyhtiön arkea. Kaiken huolen ja murheen keskellä on myös hyviä puolia: isännöintiala on ottamassa seuraavan kehitysloikan ja mikä parasta, yhtiökokousten osallistumäärät ovat etäkokousten…

Lue lisää

Taloyhtiöiden jätelajitteluun tulossa lisävaatimuksia

Suomen pidetään yleisesti jätelajittelun mallioppilaana. Näin onkin esimerkiksi palautuspullojärjestelmän myötä, mutta kotitalouksien lajittelussa on vielä parannettavaa. Suomen yhdyskuntajätteen kierrätysaste jää jälkeen esimerkiksi Saksasta. Ongelmaksi lajittelussa muodostuu harvaan asutussa maassa suuret etäisyydet, joka on hillinnyt kuntien intoa jätemääräysten tiukennuksiin. Jätelaki määrittelee yleiset, hyvin väljät reunaehdot jätteiden lajittelulle ja käsittelylle. Kotitalouksien jätteiden…

Lue lisää

Yhtiökokousaika lähestyy

Isännöitsijöiden kiireisin aika alkaa olemaan käsillä, kevään yhtiökokoukset ovat jo nurkan takana. Mitä kaikkea kiireinen kevät pitää isännöitsijälle sisällään? Ainakin paljon kokouksia ja työtunteja, mutta myös taloyhtiön pitkän aikavälin tulevaisuuden suunnittelua. Vaikka taloyhtiön tilikausi voi olla mikä tahansa kahdentoista kuukauden jakso, yleisimmin tilikausi on nimenomaan kalenterivuosi ja yhtiökokouksia on vuodessa…

Lue lisää

Taloyhtiön lämmitysjärjestelmä on monimutkainen kokonaisuus

Syksy on saapunut ja ulkolämpötila laskenut, aiheuttaen putkimiehille kiireitä. Miltei puolet huoltokäynneistä on kuitenkin aiheettomia, miksi näin? Ja miksi lämmityksen automatiikka ei oikein syksyllä tunnu toimivan? Taustalla on muutama fysiikkaan liittyvä ilmiö; – Sateinen syksy tuo mukanaan kosteutta rakenteisiin ja jopa sisäilmaan, esimerkiksi märkien kenkien ja vaatteiden myötä. Kosteuden haihduttaminen…

Lue lisää