Lumitöiden onnistuminen on joukkupeliä

Lumityökauden lähestyessä ulkoalueiden hoidon merkitystä asukasturvallisuudelle ja -viihtyvyydelle ei voi korostaa liikaa. Ilmaston muuttuessa entistä enemmän kohti keskieurooppalaista talvea, korostuu etenkin liukkauden torjunnan merkitys talvikunnossapidossa. Yhä suuremmassa määrin taloyhtiöt ovat siirtyneet ulkoistettuun lumitöiden hoitamiseen myös pienemmissä rivitaloyhtiöissä. Lunta tuntuu tulevan enää harvemmin, mutta sitäkin suuremmissa kertaerissä. Huoltoyhtiön hoitaessa lumityöt yleinen…

Lue lisää