Lumitöiden onnistuminen on joukkupeliä

Lumityökauden lähestyessä ulkoalueiden hoidon merkitystä asukasturvallisuudelle ja -viihtyvyydelle ei voi korostaa liikaa. Ilmaston muuttuessa entistä enemmän kohti keskieurooppalaista talvea, korostuu etenkin liukkauden torjunnan merkitys talvikunnossapidossa. Yhä suuremmassa määrin taloyhtiöt ovat siirtyneet ulkoistettuun lumitöiden hoitamiseen myös pienemmissä rivitaloyhtiöissä. Lunta tuntuu tulevan enää harvemmin, mutta sitäkin suuremmissa kertaerissä.

Huoltoyhtiön hoitaessa lumityöt yleinen työaika on aamuvarhaisesta iltapäivään. Tarpeen niin vaatiessa, käytännössä siis suuremman lumisateen yllättäessä työaika myös joustaa ja päivät venyvät. Lumitöiden hoidosta on laadittu sopimus, jonka palvelukuvauksessa määritellään mitä tehdään ja koska. Lumiraja on yleensä 4-5 senttiä, eli muutaman sentin lumimäärä ei vielä aiheuta toimenpiteitä.

Hiekkapohjaisten pihateiden osalta maan pinnan jäätyminen on ehdottoman tärkeää ennen lumitöiden aloitusta. Sulana oleva, märkä maanpinta ei kestä lumitöihin käytettävän kaluston painoa ja pihatien pinta menisi tarpeettoman huonoon kuntoon.

Lumityöt ovat huoltoyhtiöllä usein joukkupeliä. Konekalustoa on useampaa kokoa, kohteen tarpeiden ja piha-alueiden mukaan. Koneellisia lumitöitä seuraa useasti käsilumityöt, esimerkiksi syvennykset ja portaat, lumesta vapaaksi hoitava huoltomies. Myös hiekoitus voi tapahtua erillisellä käyntikerralla. Asukkaiden vastuulla on huolehtia, että autot ovat poissa pelastusteiltä ja ettei lumikasojen eteen pysäköidä.

Yhteispelillä saavutetaan paras lopputulos. Huoltoyhtiö ei tule kiusallaan tekemään lumitöitä aikaisin tai jätä tahallaan juuri sinun taloyhtiötä viimeiseksi. Lumityöt tehdään ketjussa, ennalla päätetyssä järjestyksessä johon voivat vaikuttaa esimerkiksi lähellä olevan liikekeskuksen tarve saada lumityöt tehtyä aamuvarhaisella. Kyllä kaikki lumityöt saadaan tehtyä, viimeistään juhannukseen mennessä!

Comments are closed.