Rakennuskustannusten nousu nostaa merkittävästi myös kiinteistövakuutusmaksuja

Rakennuskustannusten merkittävä nousu on aiheuttanut myös kiinteistövakuutuksiin suuria korotuksia vuodelle 2022. Myös vuosille 2020 sekä 2021 kiinteistövakuutusyhtiöt tekivät huomattavia vakuutusmaksujen korotuksia. Marraskuun 2021 rakennuskustannusindeksin muutos vuoden takaiseen oli peräti 9,6 prosenttia, tarkoittaen käytännössä myös vahinkokorjausten korkeampaa hintaa. Kiinteistövakuutuksen maksusta merkittävin osa muodostuu paloriskistä. Kohonneiden rakennuskustannusten myötä kiinteistövakuutusyhtiö joutuu laskemaan korkeamman vakuutusmaksun, koska tulipalon sattuessa rakennuksen uudelleen rakentamisen kustannus on noussut yleisen rakennusalan kustannustason nousun myötä.

Vakuutusmaksujen nousut ovat paitsi vakuutusyhtiö-, myös taloyhtiökohtaisia. Korotukset ovat kuitenkin merkittäviä, yhden kiinteistövakuutusyhtiön peruskorotus on esimerkiksi 17 prosenttia. Tapauskohtaisesti suurimmat korotukset ovat jopa 40 prosenttia.

Isännöimissämme taloyhtiöissä kiinteistövakuutukset sekä niihin tulleet korotukset käydään läpi tapauskohtaisesti ja merkittävimpien korotusten kohdalla kiinteistövakuutus kilpailutetaan automaattisesti.

Comments are closed.